Tiến độ xây dựng chung cư Anland Premium ngày 15/03/2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ANLAND PREMIUM 15/03/2018

Nhìn chung, Anland Premium đang được triển khai đúng tiến độ. Dự án đang được xây dựng phần móng.


Add a Comment

Hotline 0916.199.656

0916.199.656